Werkwijze

Invorm maakt voornamelijk gebruik van coaching en training (of workshops). Hierbij gaat Invorm er vanuit dat een coach, trainer of adviseur altijd tijdelijk onderdeel uitmaakt van de vraag- of probleemstelling van een persoon of organisatie. Na het gevolgde traject bij Invorm kan men zelfstandig weer verder.

 

Coaching

Invorm coacht zowel groepen (teamcoaching) als individuen (personal coaching, loopbaancoaching). Met name de coaching van young professionals en de aktiviteiten als vergader- en intervisie-coach horen tot de specialisaties van Invorm.

 

Trainingen (en workshops)

Invorm heeft ervaring met trainingen en workshops in organisaties op het gebied van loopbaanontwikkeling, competentiemanagement, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en timemanagement.

 

Projectmanagement

Invorm geeft advies en ondersteuning bij projecten op HRM-gebied, zoals competentiemanagement, timemanagement, werving en selectie van jong talent, professionalisering van organisatieonderdelen en het opzetten en begeleiden van management developmentprojecten.

 

Het stellen van de juiste vragen

In een gezamenlijk traject gaan de coach, trainer of adviseur en de medewerker of organisatie aan de slag met de vraag- of probleemstelling. Invorm stelt hierbij de juiste vragen. De antwoorden en oplossingen worden gezocht bij de medewerkers of organisatie zelf. Daarnaast durft Invorm te confronteren en mensen uit te dagen het beste in henzelf naar boven te halen. Na het gezamenlijke traject is de medewerker of organisatie in staat dit proces zelfstandig voort te zetten.