Training

Trainingen en workshops

De trainingen van Invorm kenmerken zich door een praktische inslag. Afhankelijk van de vraag wordt er gezocht naar de meest optimale vorm voor de training: wég van de werkplek of juist óp de werkplek.

Ook wordt gekeken of een individueel coachtraject, tijdens of na afloop van de training, de gewenste vaardigheid of gedragsverandering nog beter kan laten beklijven.

Trainingen die momenteel worden aangeboden zijn:

• Vind je vorm in vergaderen (‘de vergadercoach’)

• Vind je vorm in intervisie (‘de intervisie-coach’)

• Vind je vorm in je loopbaan

• Vind je vorm in verbeteren van je werkprocessen (time management)