Jeroen

‘Gecoached worden’ was niet iets wat mij aansprak. Sterker nog, ik ben zelf altijd degene die anderen coacht. Nooit kwam het dus in mij op om naar een coach te gaan, de werkcoach bij het UWV daargelaten. Toen ik echter de werkloosheidsfase was ontstegen en voor mezelf was begonnen met de start van een transportbedrijfje, kwam Corine Wielenga op mijn pad door mij een korte serie gratis coachgesprekken aan te bieden. Het feit dat deze gratis waren en het aantal bijeenkomsten bij voorbaat was te overzien, bracht mij in beweging.

De gesprekken vonden plaats in een professionele rustige en groene praktijkomgeving. Corine is in staat om je steeds goed de hoofd- van de bijzaken te laten scheiden maar tegelijkertijd wel iets te laten doen met opborrelende ideeën en toekomstvisies. Niet zozeer in dieptepsychologische zin worden de horizonten van je denken verkend, alswel wordt in kaart gebracht waar iemands sterke en zwakke kanten te onderkennen zijn. Gesprekken met Corine zijn nuttig omdat er vaak een bevestiging is, van wat je zelf ook al dacht; en soms wordt je ontmaskerd in je eigen leugentjes of slappe argumenten om iets niet te doen. En dat zijn vaak dingen waarvan je zelf vergeten was dat het een leugentje was, maar toch in bent blijven geloven…

Ik geloof heel wel dat Corine uiteenlopende personen met gesprekken op koers kan brengen of houden en ze hen toch het idee geeft, dat ze het zelf doen. Het feit dat zij dit doet op een prettige en professionele manier in een prachtige ruimte, draagt na afloop bij aan een ‘voldaan’ gevoel.

Jeroen